nieuws

01 nov 2001, 00:12

Hanzehogeschool start inhaalslag na iets te lage score Keuzegids

De Groningse Hanzehogeschool begint een inhaalrace om de lage score in de scholentoptien te verbeteren. Uit recente Keuzegids-lijsten bleek dat studenten op sommige terreinen vinden dat het beter kan. Deze Keuzegids is een jaarboekje voor hoger onderwijs. Het met subsidie van het ministerie van Onderwijs uitgegeven naslagwerk blijkt zeer serieus te worden genomen. Hanzestudenten geven hun instituut een 6,61, iets onder het landelijk gemiddelde van 6,81, maar er wordt direct actie ondernomen om het tij te keren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’De Hanzehogeschool moet zich revancheren en studenten staan daarbij centraal,’’ kondigt collegevoorzitter Houwen aan. ‘’Studentenwerkplekken, mediatheken en computervoorzieningen moeten beter worden.’’
Er werden door de Keuzegids zestien studenten ondervraagd en het verschil met andere scholen is tweetiende punt. Toch spreekt Houwen van een resultaat dat zijn instelling ‘onwaardig’ is. Is het alle moeite waard? ‘’Het gaat niet zozeer om deze lijst, of noteringen in gidsen in het algemeen. Maar we willen problemen hoe dan ook aanpakken,’’ aldus een woordvoerster.
Dit jaar heeft de onderwijsinstelling een recordaantal van 18.000 studenten ingeschreven, dus geen reden tot paniek toch? ‘’Daar ligt het inderdaad niet aan, studenten hebben ook andere overwegingen als ‘de-beste-lijsten’ alleen. Ze klagen bovendien voornamelijk over oplosbare ongemakken als het laat nakijken van tentamens en moeilijk bereikbare docenten; bekende klachten bij grote instellingen.’’
De Hanze heeft nog geen genoeg van enquêtes. Via een eigen uitgebreide vragenlijst moet duidelijk worden wat studenten vinden. Houwen: ‘’Een groot aantal studenten wordt gevraagd een cijfer te geven voor zaken die met studeren te maken hebben. In 2002 bekijken we vervolgens welke maatregelen nodig zijn.’’