nieuws

11 dec 2001, 00:12

Hanzehogeschool: betere aansluiting MBO/HBO

De Hanzehogeschool Groningen gaat haar samenwerkings-relaties met de ROC's (Regionaal Opleidingscentrum) intensiveren en uitbreiden. Het doel is de opleidingsprogramma's van de Hanzehogeschool beter toegankelijk te maken voor scholieren uit het mbo.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit doet de Hanzehogeschool door ondermeer de loopbaan (vmbo-mbo-hbo) van de leerling in het beroepsonderwijs meer centraal te stellen. De Hanzehogeschool ontvangt hiervoor van het ministerie van OC&W de komende twee jaar ruim 4 miljoen gulden.
De bevordering van doorstroom van vmbo naar mbo naar hbo wordt aangeduid met 'de beroepskolom'. Er zijn op dit moment al concrete samenwerkingsrelaties tussen de Hanzehogeschool en ROC's. Deze zullen geïntensiveerd en uitgebreid worden. Speciale aandacht is er voor de doorstroom van mbo naar het hbo, optimalisering van de kwaliteit van de stages/duale trajecten en verbetering van de positie van de hbo-instellingen in de regio. Ook ROC's krijgen geld via de zogenoemde Impulsregeling.