nieuws

19 dec 2001, 00:12

Grote Markt Forum wil 'grandeur' en gezelligheid terug aan Grote Markt

Het Grote Markt Forum heeft gisteravond haar advies vastgesteld voor een vernieuwing van de Grote Markt. Dat advies zal nu door het college van B en W gebruikt worden bij het maken van een nieuw plan voor de Grote Markt. Het is uniek in Nederland dat een Forum de gemeente adviseert over een dergelijk ingrijpend project. Het Grote Markt Forum beveelt aan te streven naar nieuwe ‘grandeur en gezelligheid’. Maar over een aantal belangrijke kwesties – zoals de bouw van een groot theater aan de oostwand of een ondergrondse parkeergarage in de Naberpassage – bleek het Forum verdeeld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Forum van het Grote Markt-beraad heeft het college van B en W van Groningen geadviseerd plannen te ontwikkelen die moeten leiden tot een aanzienlijke versterking van de positie van de Grote Markt. Daarbij komen volgens het Forum zowel de noordwand als de oostwand, maar ook delen van de daarachter liggen gebieden voor vernieuwing in aanmerking. De plannen moeten er uiteindelijk toe leiden dat de Grote Markt iets terug krijgt van de vooroorlogse levendigheid en uitstraling: volgens sommigen ’grandeur’ en volgens anderen ‘gezelligheid’.
Het Forum heeft niet exact aangegeven op welke wijze de positie van de Grote Markt versterkt zou moeten. Veel zaken zullen daarbij nog door het college van B en W nader onderzoct moeten worden, maar het Forum gaf wel richtingen aan voor de vraag hoe de Grote Markt zich in de toekomst verder zou moeten ontwikkelen. Over een aantal belangrijke zaken bleek er binnen het Forum verdeeldheid te bestaan, zoals over de bouw van een ondergrondse parkeergarage bij de Naberpassage of een nieuw groot theater in de oostwand. En ook over de vraag of het plein van de Grote Markt groter of kleiner moet worden, en of de rooilijn van de oostzijde - de kant van Vindicat – naar voren geschoven moet worden. Maar de Forum-leden waren het over een aantal zeer belangrijke kwesties wel eens.
Zo is het volgens het Forum van belang dat de Grote Markt er niet alleen is om te winkelen of om uit te gaan, maar de markt moet meer functies hebben. Daardoor blijft deze elk dagdeel, op elke dag van de week, aantrekkelijk. Ook zijn de Forum-leden het er over eens dat een versterking van de culturele functies aan de Grote Markt ‘positief’ is. Maar de vorm waarin dat het beste kan, is nog onvoldoende helder:sommige leden van het Forum zijn voorstander van een groot nieuw cultureel centrum of theater in de oostwand, maar voor anderen hoeft dat niet zo. Daarom komt het forum met de aanbeveling aan het college van B en W om uit te zoeken welke vormen mogelijk en haalbaar zijn.
Het Forum vindt niet alleen cultuur aan de Grote Markt van belang, maar ook het wonen. Daarom sprak het Forum gisteravond uit dat er ook aandacht besteed moet worden aan het wonen. ‘Het zijn juist deze toevoegingen die het leven in de binnenstad zo aantrekkelijk maken. Ook kleinschalige kantoren kunnen een bijdrage leveren’.
Wat betreft de bereikbaarheid van de Grote Markt sprak het forum uit dat een drastische verbetering van het openbaar vervoer een belangrijke positieve impuls kan zijn. Te denken valt daarbij aan trams in plaats van bussen.