nieuws

24 dec 2001, 00:12

Grote Markt Forum blijft nog actief

Het was dinsdagavond de laatste bijeenkomst van het Grote Markt Forum in deze fase van het Grote Markt Beraad. De leden maakten eerst de balans op van de voorgaande vier avonden dat zij spraken over de toekomst van de Grote Markt. Vervolgens kwamen zij tot het advies aan het college van B en W. Dat zal er in januari verder over spreken, evenals de raadscommissie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Veel leden van het Forum gingen er vanuit dat het gisteravond de allerlaatste bijenkomst zou zijn, waarin zij konden brainstormen over de Grote Markt. Maar op verzoek van de gemeente is afgesproken dat het Forum ook volgend jaar nog bijeen komt in de zogenaamde ‘tweede fase’n het planproces. In die tweede fase bespreekt het Forum dan de nadere uitwerkingen van de aanbevelingen die gisteravond zijn gedaan.
Overigens is de letterlijke tekst van het advies van het forum nu nog niet klaar. Weliswaar staan de aanbevelingen grotendeels op papier, maar tijdens de vergadering kwamen er nog suggesties en aanvullingen die er nog in verwerkt moeten worden. Om alles zorgvuldig onder woorden te brengen is er een redactiecommissie benoemd. Deze bestaat uit vijf leden, die het definitieve advies zullen uitschrijven en aan het college van B en W zullen sturen.