nieuws

17 nov 2018, 10:10

Grote aardbevings-oefening: ambulances massaal naar Zuidwolde

Grote aardbevings-oefening: ambulances massaal naar Zuidwolde

De bruggen en toegangswegen van Zuidwolde bij Bedum zijn sinds vanmorgen afgesloten. De gehele dag is er een grootschalige oefening aan de gang waarbij hulpdiensten en de Veiligheidsregio Groningen testen wat ze moeten doen wanneer er écht een grote beving zou plaats vinden. Ook de Groninger Bodembeweging was vanmorgen met een stand aanwezig in Zuidwolde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de oefening is er vanuit gegaan dat er een aardbeving heeft plaats gevonden met een kracht van meer dan 4.5 op de schaal van Richter.

Vanmorgen werd vooral bekeken hoe het staat met de zelfredzaamheid van de bewoners en wat kleinschalige hulpverlening dan kan betekenen.

Maar vanmiddag wordt het grootser aangepakt en rukken de hulpdiensten wel massaal uit. Dan komen er brandweerwagens, ambulances, politieauto's, voertuigen van Defensie en andere specialistische teams met onder meer reddingshonden naar Zuidwolde.

Protest

Ook de Groninger Bodembeweging is aanwezig met een stand. In een verklaring melden demonstranten:

 

“Het is hier niet veilig. (…) De oefening van vandaag laat zien, dat er rekening wordt gehouden met (dodelijke) slachtoffers. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid schatte het aantal doden bij een beving van 4,5 (dezelfde grootte als die van vandaag) op ruim honderd doden.

 

We zijn blij, dat de Veiligheidsregio Groningen er uiteindelijk toch toe heeft besloten de bewoners bij de oefening te betrekken. Wij zijn echter van mening, dat dit nog veel te weinig gebeurt. Het gaat om óns.

 

Met onze actie vandaag bij de oefening willen wij er nadrukkelijk op wijzen, dat de bewoners van de regio veel meer betrokken moeten worden bij de besluiten. Dit geldt niet alleen voor (voorbereiding op) rampen, maar ook voor het herstel van de regio.

 

Het is zeker niet de bedoeling de oefening te belemmeren. Wij willen een extra dimensie aan de oefening geven. Er wordt van uit gegaan, dat er in de eerste uren na een grote aardbeving er geen hulp zal zijn. De bewoners moeten zichzelf redden. Met wat hulp kunnen ze dat prima. We hopen, dat de overheid er iets van op steekt. Wij Groningers kunnen een hoop zelf. Geef ons de middelen en mogelijkheden en stop de bureaucratie er omheen.

 

We hopen op een zeer succesvolle oefening, een goede samenwerking en een waardevolle evaluatie!”