nieuws

26 apr 2017, 16:04

Groningse studenten: RUG ‘minder rendementsgericht’

Groningse studenten: RUG ‘minder rendementsgericht’

Een groep van ruim honderd studenten heeft de Democratische Academie Groningen (‘DAG’) opgericht. Deze organisatie gaat ijveren voor een ‘minder rendementsgericht en bedrijfsmatig bestuur’,  dat bijdraagt aan ‘verschraling van onderwijs’. Een en ander melden de studenten in onderstaande persverklaring, waarin ze aankondigen dat er op 3 mei een bijzondere avond is om over hun grieven te spreken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

DAG zet zich in voor democratisering, decentralisering en meer transparant beleid van de Rijksuniversiteit Groningen. DAG stelt zich kandidaat voor de Universiteitsraadsverkiezingen, die plaatsvinden van 15 tot en met 19 mei. Op 3 mei organiseert zij een groot evenement in de Vera Groningen met kritische sprekers over de universiteit.

 

“Op het moment is aan de RUG sprake van rendementsgericht en bedrijfsmatig bestuur en beleid. Als gevolg daarvan verschraalt onderwijs, neemt onderzoeksvrijheid af en komt de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die een academische gemeenschap heeft in het geding”, stelt Jasper Been, lijsttrekker van de beweging.

 

“Om het tij te keren moet in de eerste plaats iets gedaan worden aan het schrijnende gebrek aan serieuze inspraak van studenten en wetenschappers”, vervolgt Been. Het voornaamste doel van de Democratische Academie Groningen is dan ook het opgang brengen van een brede discussie onder studenten.

 

Open DAG

 

Met die insteek organiseert DAG op 3 mei aanstaande de Open DAG. Die avond zullen vanaf 19:30 verschillende sprekers de bühne betreden in Vera Groningen en bespreken wat de rol van de universiteit zou moeten zijn. Ewald Engelen is publicist voor De Groene Amsterdammer en De Correspondent en hoogleraar aan de UvA; Tashina Blom is betrokken bij de actiegroep ‘Humanities Rally’ in Amsterdam en werkt als senior editor voor het digitale universiteitsplatform www.omslag.nu. Meindert Flikkema is voormalig Docent van het Jaar aan de Vrije Univevrsiteit en erg kritisch op de huidige staat van de universiteiten in Nederland. De avond wordt omlijst met live muziek.