nieuws

31 mei 2018, 10:10

Groningse professor ontdekt voor Nederland nieuwe diersoort

Groningse professor ontdekt voor Nederland nieuwe diersoort

De Groningse professor Matty P. Berg heeft op Griend een voor Nederland nieuwe diersoort ontdekt. Het gaat om een springstaartensoort, een diertje van 0,8 millimeter lang. De springstaart is zeldzaam in Europa en tot dusver niet eerder aangetroffen in Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Prof. dr. Matty P. Berg vond het diertje in het aangespoelde vloedmerk. ‘Ik vond één exemplaar op de overgang van het duin naar het wad, in een dik pakket vloedmerk,’ vertelt Berg enthousiast. Hij is een van de weinige kenners van deze diergroep in ons land. ‘Het gaat om Friesea baltica.’ Berg stelt voor om de springstaart de Nederlandse naam ‘Baltisch driedoorntje’ te geven. ‘De soort komt voor in de Baltische regio en bovenop het achterlijf staan drie doorntjes.’

Griend wordt beheerd door Natuurmonumenten. De boswachter van het gebied noemt de vondst ‘leuk nieuws’.  ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert’, aldus boswachter Erik Jansen.

Griend ligt halverwege Harlingen en Terschelling en is van groot belang voor onder meer broedende meeuwen en grote sterns. Daarnaast rusten veel trekvogels zoals drieteenstrandlopers, rosse grutto’s en kanoeten tijdens hoogwater uit op Griend. Tijdens het broedseizoen bewaken vogelwachters de rust op het eiland. ‘Om het beheer van Griend goed te kunnen doen, laten we onderzoek uitvoeren op het eiland’, legt Jansen uit. ‘Het ontdekken van een nieuwe soort is leuke bijvangst.’ In 2007 herontdekten de vogelwachters een uit Nederland verdwenen nachtvlinder, de stippelrietboorder.