nieuws

24 mei 2017, 14:02

'Groningen moet gezondste stad van Nederland worden'

'Groningen moet gezondste stad van Nederland worden'

Het Groningse gemeentebestuur wil van Groningen de gezondste stad van Nederland maken. Het college van b en w heeft hiervoor zes aandachtsgebieden aangewezen voor een gezonde sociale en fysieke leefomgeving: Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief Ontspannen, Gezond Verplaatsen, Gezond Bouwen en Gezonde Voeding.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Samen met het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool, het Healthy Ageing Network Northern Netherlands en de Stadjers wil de gemeente deze zes speerpunten toepassen bij concrete projecten.

Deze projecten zullen worden gerealiseerd in samenwerking met partners als Verslavingszorg Noord Nederland, het Martiniziekenhuis, Menzis, FC Groningen, scholen, WIJS, woningbouwcorporaties en sport- en speeltuinverenigingen.

Volgens wethouder Mattias Gijsbertsen is de stad al goed op weg met onder andere het fiets- en groenbeleid, maar is het tijd dat daar nog een schepje bovenop wordt gedaan.

Zo wil het stadsbestuur onder meer dat Groningen de eerste stad wordt waar een volledig rookvrije generatie opgroeit en moet er meer ruimte komen voor voetgangers, fietsers, sporten en groen.