nieuws

12 sep 2019, 09:09

Groningen krijgt wierdebegraafplaats

Groningen krijgt wierdebegraafplaats

Onder de rook van Groningen, in Wierum, komt een wierdebegraafplaats. De begraafplaats, met plek voor 250 natuurbegraafplaatsen, wordt aangelegd als bloemrijk grasland. Eind oktober wordt de begraafplaats in gebruik genomen, zo meldt de Stichting Het Groninger Landschap, de eigenaar van de grond.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De begraafplaats wordt ongeveer een hectare groot, en bevindt zich op het gedeelte van de wierde dat is opgehoogd met grond van elders. Er komen geen grafstenen. Er kan worden gekozen voor geen grafmarkering of voor een liggende kloostermop in het maaiveld.

Wierde Wierum ligt net boven de stad Groningen in het Reitdiep-gebied. In de dertiende eeuw werd hier een kerk gebouwd met daarbij een kerkhof. Na de afbraak van de kerk in 1829, bleef de begraafplaats aanwezig. Deze begraafplaats is eigendom van de Hervormde gemeente Dorkwerd. De wierdebegraafplaats is direct gelegen naast de oude begraafplaats.

Beschermers van Het Groninger Landschap hebben de mogelijkheid gekregen om met voorrang een graf te reserveren.