nieuws

15 aug 2018, 09:09

Groningen krijgt piepkleine bosjes

Groningen krijgt piepkleine bosjes

De stad Groningen krijgt vier mini-bosjes. Zo'n Tiny Forest is een piepklein, maar dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen is een van de twaalf Nederlandse gemeenten die vier mini-bosjes krijgt. Na een oproep van IVN meldden zich 55 gemeenten die wel een Tiny Bos wilden. Onlangs zijn de eerste twaalf gemeenten geselecteerd en Groningen is daar dus een van.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen”, zegt het IVN. “Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval”, aldus het instituut voor natuureducatie.

Het is nog niet bekend waar in de stad de mini-bosjes worden aangelegd. Vast staat dat het wel in de buurt van een school of kinderopvang zal zijn.