nieuws

17 jan 2002, 00:12

Groningen hoopt fors te verdienen aan liberalisering

De gemeente Groningen hoopt flink te gaan verdienen aan de liberalisering van de energiemarkt. Sins 1 januari is het mogelijk dat Groningen haar energie op de Europese markt gaat inkopen, tegen het laagste tarief. Daarmee hoopt de gemeente Groningen ongeveer 180.000 euro te kunnen verdienen. Zoveel hoopt de gemeente althans minder aan energie kwijt te zijn dan in de huidige situatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen is grootverbruiker. Niet alleen de gemeentelijke kantoren, maar ook scholen, openbare verlichting, gemalen en zwembaden dragen daaraan bij. Van het gemeentelijk verbruik geldt 19 miljoen kWh als grootverbruik.
Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad voorstellen het grootverbruik van 19 miljoen kWh Europees aan te besteden en met de te kiezen leverancier per 1 maart 2002 een contract te sluiten voor 10 maanden. Naar verwachting zal dat een besparing opleveren van ongeveer € 180.000,- op de gemeentelijke elektriciteitsrekening.
B&W stellen voor deze ‘opbrengst’ in een nieuw fonds te storten. Dat kan worden ingezet voor diverse projecten op het gebied van milieu en energie. Een deel kan worden gebruikt om meer groene stroom in te kopen en/of in te gaan op milieuvriendelijke alternatieven die de leverancier aanbiedt. Een andere mogelijkheid is zelf investeren in duurzame stroom, bijvoorbeeld door subsidie op zonnecollectoren of een prijsvraag voor duurzame energieprojecten. Ook kan worden geïnvesteerd in energiebesparing in gemeentelijke gebouwen en installaties. De gemeente is zelf een van de grootste verbruikers van Groningen en bijvoorbeeld het halen van de CO2-doelstelling hangt voor een belangrijk deel van het eigen gemeentelijk verbruik af. Daarop besparen vraagt veelal eerst investeringen en daarvoor kan nu dus geld beschikbaar komen.