nieuws

24 okt 2019, 09:09

Grafisch Museum Groningen verwerft inventaris van de drukkerij van H.N. Werkman

Grafisch Museum Groningen verwerft inventaris van de drukkerij van H.N. Werkman

Museum GRID heeft de inventaris van de drukkerij van H.N. Werkman (1882-1945) is aangekocht. Daarmee wordt in ieder geval voorkomen dat de boedel uiteenvalt. Bovendien blijft de inventaris nu ook in Groningen. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Werkman was een van de grote Nederlandse modernisten van de twintigste eeuw en befaamd op Europese schaal. Werkmans kunstenaarschap is nauw verbonden met de materialen waar hij als drukker mee werkte. Zijn onconventionele werkwijze en (druk)kunst waren baanbrekend en vormen een hoogtepunt in de grafische geschiedenis van Groningen.

Drukker en kunstenaar
Werkman werd bekend als drukker van De Ploeg, de kunstkring die Groningen begin twintigste eeuw opschudde. Werkman was echter veel meer dan dat. De eigenzinnige ontwikkelingen in zijn werk laten een kunstenaar zien die zich steeds bleef vernieuwen en zich niet hield aan regels die anderen hem oplegden. In zijn kunst is de weerslag te vinden van de turbulente tijd waarin hij leefde: de oorlog, de economie en het culturele leven in Groningen. De mentaliteit die aan zijn oeuvre ten grondslag ligt, is tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie voor velen.

‘Werkman werkt door’
Na voorbereidend onderzoek en restauratie van de inventaris wordt binnen het verbindende leitmotiv ‘Werkman werkt door’ de museale presentatie van de aankoop vormgegeven. Zowel bij de opening als de komende jaren, wordt dit nieuwe gedeelte van de vaste collectie ondersteund door tijdelijke exposities die aanhaken op het verhaal van Werkman. Voor het concept en ontwerp heeft GRID ontwerpbureau Studio 212 Fahrenheit en kunsthistorica Anneke de Vries als gastconservator aangetrokken. GRID Grafisch Museum is straks dé plek waar bezoekers de betekenis van Werkmans kunstenaarschap kunnen ervaren.​​​​​​​

Van bruikleen naar eigendom
Diverse onderdelen van de inventaris waren reeds in bruikleen bij GRID. Om zeker te stellen dat de inventaris in zijn geheel in Groningen behouden én voor het publiek toegankelijk zou blijven, is in 2018 tezamen met de Commissie van Aanbeveling de fondsenwerving voor zowel de aankoop, de restauratie als de herinrichting van het museum gestart. Na toekenning van de fondsen is op 5 juli 2019 de gehele inventaris officieel in het bezit van GRID gekomen.

​​​​​​​De bijdragende fondsen: Dioraphte, Scholten Kammingafonds, Stichting Beringer Hazewinkel, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan Fonds, Emmaplein Foundation.