nieuws

29 nov 2017, 10:10

Gemeenteraad Groningen beslist over toekomst geothermieproject

Gemeenteraad Groningen beslist over toekomst geothermieproject

De Groningse gemeenteraad neemt vandaag, woensdag 29 november, een besluit over de toekomst van het Groningse geothermieproject. Het stoppen van dit project is nodig omdat het risico op bevingen te groot is. Het afblazen betekent wel een forse financiële strop, en raadsleden zullen ongetwijfeld willen weten waarom B en W niet eerder hebben ingegrepen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B&W stellen voor om de ontwikkeling van geothermie oftewel aardwarmte ‘on hold’ te zetten. Maar het college wil wel de mogelijkheden voor geothermie in Groningen openhouden.

Gasloos


Het geothermieproject is een belangrijk onderwerp van deze raadsvergadering. In juni 2016 ging de gemeenteraad bijna unaniem akkoord met het geothermieproject. Geothermie moest één van de middelen zijn om Groningen in 2035 energieneutraal en gasloos te maken. Bij geothermie wordt warmte uit grondwater gehaald om huizen te verwarmen. Gas is dan niet meer nodig. Duizenden huishoudens in Selwerd en Paddepoel zouden ervan profiteren.

Seismische risico’s


Maar in juli van dit jaar adviseerde toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) terughoudend te zijn met geothermie in gebieden waar aardbevingen voorkomen als gevolg van gaswinning. Dat kwam voor Groningen als een verrassing. Het college constateert een verschil van inzicht tussen specialisten over de seismische risico’s. “En dat is een verschil van inzicht over het garanderen van de veiligheid van onze inwoners”, aldus B&W. “Een project onder deze condities voortzetten is niet opportuun.” Het college wil dat er duidelijkheid komt over de haalbaarheid van geothermie in de stad Groningen op lange termijn.

Risico’s


De raad heeft de afgelopen tijd al uitgebreid over het geothermie gesproken. Bijvoorbeeld in twee zogeheten actualiteiten (19 juli en 15 november) en vorige week nog in een raadscommissie. In de commissie werd duidelijk dat een meerderheid in de raad voor een onderzoek naar de gang van zaken bij het project voelt. Want hoe kan het dat een jaar geleden bijna de voltallige raad voor geothermie stemde, terwijl een jaar later het project vanwege de risico’s wordt stopgezet.


Versterkingsprogramma


Ander groot bespreekpunt: ‘de aardbevingen’. Het gaat dan over de stand van zaken in het gaswinningsdossier voor Groningen en Ten Boer, de gemeente waarmee Groningen wordt heringedeeld. En ook brief van de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders staat op de agenda. Voor het Groningse college van B&W staat onder meer voorop: geen vertraging in het versterkingsprogramma en meer gunstige afspraken met de minister voor het totale versterkingsprogramma.
 

De raadsvergadering begint om 16.30 uur. Stadjers zijn van harte welkom op de publieke tribune. De raadsvergadering is ook online live in beeld en geluid te volgen en terug te zien via de website groningen.raadsinformatie.nl.