nieuws

24 mrt 2018, 10:10

Gemeente wil op tientallen plekken in Stad verkeersveiligheid aanpakken

Gemeente wil op tientallen plekken in Stad verkeersveiligheid aanpakken

De gemeente Groningen is van plan om op tientallen plekken in de stad de verkeersveiligheid of het gevoel van verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente heeft daartoe twee lijsten opgesteld, één met bewezen verkeersonveilige situaties en één met situaties die door weggebruikers en omwonenden als onveilig worden ervaren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De lijsten zijn samengesteld op basis van onder meer meldingen die gedaan werden bij een openbare hoorzitting van de gemeenteraad in 2017 over de verkeersveiligheid in de stad. Ook zijn bij het opstellen ongevallencijfers en meldingen bij het verkeersloket gebruikt.

De bewezen onveilige situaties worden volgens de gemeente zo snel mogelijk aangepast. Hiermee is inmiddels al een begin gemaakt.

Op plekken die volgens de statistieken niet onveilig zijn, maar waar bewoners de verkeerssituatie wel als onveilig ervaren, wil de gemeente het onveilige gevoel wegnemen. Hiervoor zullen in overleg met omwonenden oplossingen worden bedacht.