nieuws

20 okt 2017, 11:11

Gemeente stopt per direct met voorrangsproef Eikenlaan

De gemeente Groningen heeft per direct de pilot met een fietsoversteek op de Eikenlaan stopgezet. Dat maakte de gemeente vrijdagochtend bekend via Twitter.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het kruispunt vormt een drukke schakel in de fietsroute naar de Zernike Campus. Bij wijze van proef kregen fietsers die de Eikenlaan overstaken voorrang boven het autoverkeer.

Tijdens de spits bleek het kruispunt veiliger voor fietsers. Wel moesten automobilisten en ook stadsbussen vaak lange tijd wachten voor zij het kruispunt konden oversteken. Daarnaast bleken bleek de veiligheid van fietsers buiten de spits juist af te zijn genomen.

Nieuwe maatregelen
De voorrangssituatie wordt nu weer teruggedraaid, zodat fietsers weer moeten wachten voor ze kunnen oversteken.

De gemeente zegt volgende week nieuwe maatregelen te gaan nemen om het kruispunt veiliger en de doorstroom soepeler te maken.