nieuws

01 sep 2016, 08:08

Gemeente start met aanpak diepenring: straks één rijbaan in plaats van twee

Gemeente start met aanpak diepenring: straks één rijbaan in plaats van twee

De gemeente Groningen start in november met een grondige aanpak van de diepenring rond het stadscentrum. Tijdens de eerste fase van de geplande aanpak gaat de weg langs de diepenring  van twee rijbanen voor auto's naar een enkele rijbaan en een breed fietspad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De weg die langs de diepenring ligt, zal bij voltooiing van de werkzaamheden overal nog maar één rijbaan tellen, met daarnaast een breed fietspad en waar mogelijk een breder trottoir.

Gelijktijdig met het onderhoud aan de weg zal de gemeente ook de huisaansluitingen voor het riool laten vervangen. Het hoofdriool zelf is al eerder vernieuwd zonder dat de straat daarvoor is opgebroken.

Andere geplande aanpassingen aan de Diepenring zijn op dit moment nog niet meegenomen. Dit betreft onder andere de algehele inrichting van de kadestrook langs het water.

Ook het hoe en waar parkeren aan de Diepenring komt later aan de orde als onderdeel van de nieuwe Parkeernota, die in de loop van 2017 aan de raad wordt voorgelegd. Met de nu geplande werkzaamheden blijft het aantal parkeerplaatsen zo goed als gelijk, aldus de gemeente.

Planning
Het moment van de aanstaande aanpak van de diepenring hangt nauw samen met de ombouw van de Ring Zuid die in de loop van 2017 start. Deze werkzaamheden leveren dan extra verkeersdrukte op in delen van de diepenring.

In november wordt gestart met werkzaamheden aan de kant van de binnenstad tussen de Ebbingebrug en het Kattendiep. Aansluitend zal de overzijde van de diepenring worden aangepakt tussen het Damsterdiep en de Kijk in 't Jatbrug.