nieuws

02 okt 2017, 10:10

Gemeente onderschat risico op aardbevingen door aardwarmte

Gemeente onderschat risico op aardbevingen door aardwarmte

De gemeente Groningen onderschat stelselmatig het risico op aardbevingen door in de toekomst gebruik te maken van aardwarmte. Dat is de harde conclusie van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die de minister adviseert over het al dan niet door laten gaan van het geothermieproject Warmtestad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het SodM heeft in een brief aan de minister van Economische Zaken een advies uitgebracht over de vergunningverlening van de gemeente aan Warmtestad. Warmtestad wil onder de Zernike Campus heet water uit een poreuze zandsteenlaag halen en daarmee tot 10.000 huishoudens gaan verwarmen.

Het SodM stelt echter dat de projectorganisatie te weinig verstand van zaken zou hebben. Het zogeheten ‘integraal risicobesef is onvoldoende’ en de risico’s worden onderschat. Ook is de communicatie in de projectorganisatie slecht. Ook heeft de organisatie te weinig verstand van aardbevingen en mijnbouwkundige processen. Het SodM sluit niet uit dat geothermie kan leiden tot aardbevingen en dus ook schade bij omwonenden.

Voorlopig mogen de gemeente en Warmtestad wel verder werken aan hun plannen. Ze moeten voor 1 november een Seismische Risico Analyse indienen, waarmee het SodM kan uitzoeken hoe groot de kans op aardbevingen is. Pas dan wordt ook duidelijk of de geothermie plannen door kunnen gaan.