nieuws

06 sep 2016, 11:11

Gemeente Haren trekt stekker uit herindelsingstraject

Gemeente Haren trekt stekker uit herindelsingstraject

De gemeente Haren trekt de stekker uit het herindelingstraject. De provincie Groningen wil Haren graag samenvoegen met Groningen en Ten Boer, maar in de gemeenteraad van Haren is daar niet voldoende draagvlak voor, zo bleek maandagavond tijdens een raadsvergadering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De coalitie - D66, Gezond Verstand Haren en het CDA – diende een motie in om niet langer mee te werken aan herindeling met Groningen en Ten Boer. Een meerderheid van de raad ging hiermee akkoord.

Het besluit heeft wel consequenties. Volgens burgemeester Pieter van Veen betekent het dat Haren nu feitelijk onder financiële ‘curatele’ van Gedeputeerde Staten komt te staan, zo meldt het Dagblad van het Noorden. “Elke nieuwe uitgave moet goedgekeurd worden door GS. Minder uitgeven is natuurlijk prima, maar meer uitgeven zou een probleem kunnen zijn.’’ Bovendien verliest Haren mogelijk inspraak aan de onderhandelingstafel, mocht het tot een fusie met Groningen en Ten Boer komen.

Gedeputeerde Staten stellen op 13 september het herindelingsontwerp vast. Daarna kunnen burgers en gemeente hun zienswijze indienen, waarna er een advies naar minister Plasterk gaat.