nieuws

22 jun 2019, 10:10

Gemeente Groningen stevent af op tekort van 12 miljoen euro

Het college van B en W van Groningen heeft te kampen met onverwachte financiële tegenvallers. Er komt enerzijds minder geld binnen van het Rijk, terwijl anderzijds de ambtenarensalarissen volgens een nieuwe CAO omhoog moeten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als de gemeente Groningen geen bezuinigingsmaatregelen neemt ontstaat er volgend jaar, 2020, al een tekort van 6 miljoen euro, en loopt dat tekort in 2022 op tot bijna dertien miljoen euro. De meldt de gemeente Groningen.

 

De verwachte tekorten betekenen dat B en W opnieuw naar de onderhandelingstafel moeten. Het Dagblad van het Noorden meldt zaterdag dat de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie, dat in februari van dit jaar een akkoord sloot over een collegeprogramma, opnieuw moet gaan onderhandelen.

 

Daarbij zal moeten worden gekeken naar investeringen in wijkvernieuwing, energietransitie en infrastructuur en in de andere plannen. Ook behoren het verhogen van de OZB en de parkeertarieven tot de mogelijkheden.