nieuws

11 sep 2018, 11:11

Gemeente Groningen in actie tegen ‘huisjesmelkers’ - kamerverhuurders weren zich

Gemeente Groningen in actie tegen ‘huisjesmelkers’ - kamerverhuurders weren zich

Als eerste gemeente in Nederland wil Groningen een vergunningstelsel invoeren om wangedrag van ‘huisjesmelkers’ tegen te gaan. Vanavond spreken gemeenteraadsleden over dit voorstel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B en W van Groningen stellen de gemeenteraad voor om een verhuurvergunning in het leven te roepen voor mensen die een kamer willen verhuren. Mochten verhuurders zich later aan wangedrag schuldig maken dan heeft de gemeente een stok achter de deur om de verhuurders aan te spreken. Op die manier wil de gemeente voorkomen dat verhuurders zo maar studenten uit hun kamers zetten wanneer zij bijvoorbeeld klagen over achterstallig onderhoud.

 

In het Dagblad van het Noorden van dinsdag laten verhuurders weten niet gelukkig te zijn met een vergunningstelsel. Dertig particuliere verhuurders hebben besloten een pact te sluiten en hun krachten te bundelen om zo te voorkomen dat er een vergunningstelsel komt. Deze verhuurders hebben samen dertig procent van de kamer-verhuurmarkt in handen.

 

Hun bezwaar tegen een vergunningstelsel is dat het middel volgens hen erger is dan de kwaal. ‘Ook wij zijn voorstander van het aanpakken van misstanden, maar er zitten juridisch veel haken en ogen aan het voorstel’, zo betoogt verhuurder Lammert Tel in het Dagblad van het Noorden. Volgens hem kan het kamertekort onder studenten door de maatregelen juist groter worden, omdat – mocht de gemeente de vergunning intrekken – de studenten dan ook die kamer moeten verlaten.

 

Het pact van verhuurders ontkent niet dat er soms misstanden zijn in Groningen bij de verhuur, maar dat komt omdat een klein aantal ondernemers het verpest voor de rest. Zelf stellen de verhuurders voor om een kwaliteitskeurmerk en gedragscode in te stellen, waaraan alle verhuurders zich volgens hen moeten houden.