nieuws

17 dec 2001, 00:12

Gemeenschappelijke meldkamer voor Brandweer, Politie en GGD

Het algemeen bestuur van de regionale brandweer, GGD en meldkamer heeft, na raadpleging van de gemeenten in de provincie Groningen, besloten om over te gaan tot de vorming van een gemeenschappelijke meldkamer voor brandweer, politie en ambulancezorg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eerder al nam het Regionaal College van de politie een positief besluit. Het dagelijks bestuur van de H&OG-regeling gaat met de politie nu stappen ondernemen om een gemeenschappelijke meldkamer op een nieuwe locatie te realiseren.