nieuws

05 okt 2018, 11:11

Gasberaad en gedeputeerde Eikenaar niet bij ondertekening van Nationaal Programma Groningen

Gasberaad en gedeputeerde Eikenaar niet bij ondertekening van Nationaal Programma Groningen

Het Groninger Gasberaad en gedeputeerde Eelco Eikenaar zijn vrijdag niet bij de ondertekening van het Nationaal Programma Groningen. Eikenaar wil niet als decorstuk fungeren bij een ongepast Haags feestje en het Groninger Gasberaad is van mening dat in Den Haag “slechts een bestuurlijke overeenkomst” wordt getekend. “De vlag kan nog niet uit”, aldus het Gasberaad. 

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook volgens Eikenaar valt er niets te vieren. Ondanks dat het kabinet 1,15 miljard euro voor Groningen beschikbaar stelt, zitten volgens de gedeputeerde nog steeds veel Groningers in onveilige woningen. De afwezigheid van de gedeputeerde leidt wel tot verbazing. Commissaris van de Koning René Paas en gedeputeerde Fleur Graper zijn wel bij de ondertekening door verschillende ministers en regionale bestuurders. 

Het Groninger Gasberaad boycot de ondertekening ook. “Het is nadrukkelijk een bestuurlijke overeenkomst. Wij hebben begin van de week onder embargo kennis kunnen nemen van het stuk dat er voor ondertekening ligt en hebben dat daardoor nog niet kunnen bespreken met onze achterban”, aldus Susan Top namens het Gasberaad. “Het feit dat er over de toekomst wordt nagedacht is een goede stap, maar reden voor een feestje is het niet zo lang de schade-afhandeling en versterking nog niet goed geregeld zijn.”

Het Gasberaad, dat niet betrokken is geweest, wil dat de plannen verder worden uitgewerkt. “We hebben inmiddels wel begrepen dat we aan het bestuur en de programmacommissies deel kunnen nemen. ‘Dat zullen we in beginsel ook wel doen. Ervan uitgaande dat er voldoende ruimte is om onze inbreng te hebben en volwaardig mee te kunnen sturen”, zegt Top.

Al met al ziet het Gasberaad nog geen reden om een feestje te vieren, zolang de schade-afhandeling traag verloopt en er nog geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over de versterkingsoperatie.