nieuws

11 jan 2002, 00:12

Forum biedt advies over toekomst Grote Markt aan

Het Grote Markt Forum, dat vorige maand gereed kwam met het formuleren van een advies over de toekomst van de Grote Markt, zal dat advies vrijdag, 11 januari overhandigen aan het college van B en W.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Forum werd door de gemeente ingesteld nadat plannen van het College van B en W tidjens ene referendum in februari werden weggestemd. B en W willen bij de nieuwe planvorming zoveel mogelijk steun krijgen van de bevolking. Daarom werd een uniek ‘Beraad’ ingesteld, waarbij zoveel mogelijk geledingen uit de bevolking mee kunnen praten. Een Forum met ruim veertig Stadjers heeft vorig jaar vijf keer vergaderd.
De bijeenkomsten leidden niet tot één eensluidend advies: daarvoor bleken ook binnen het Forum de meningen te zeer verdeeld. Maar over een aantal zaken bleken de Forum-leden het wel eens, zoals over de wenselijkheid van een overdekte fietsenstalling, een menging van functies, een cultuurvoorziening en over de noodzaak om ook een deel van de jaren-zestiug architrectuur te sparen.