nieuws

25 jan 2018, 11:11

Fors minder nieuwe studenten op kamers in Groningen

Fors minder nieuwe studenten op kamers in Groningen

Het aantal studenten dat in Groningen op kamers gaat, is sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 fors afgenomen. Dat meldt NU.nl op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2015 betrokken nog bijna 4800 studenten een kamer in de stad, in 2017 waren dit er 3150. Ondanks de afname is dat nog altijd het grootste aantal nieuwe studenten van het land.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wat de precieze oorzaak is voor de daling, die in heel Nederland geconstateerd wordt, is niet duidelijk. Volgens het CBS zijn er geen aanwijzingen dat studenten hun beslissing om te gaan studeren of op kamers te gaan meer van de welvaart van hun ouders laten afhangen sinds de invoering van het leenstelsel.

De daling van het aantal studenten dat uit huis gaat, was het sterkst onder studenten waar uit huis gaan het meest voorkwam, namelijk in de hoogste welvaartsgroep. Hiermee zijn de verschillen tussen de verschillende welvaartsgroepen kleiner geworden, concludeert het CBS.