nieuws

28 dec 2016, 10:10

FNV: 'Gronings thuiszorgbeleid ver onder de maat'

FNV: 'Gronings thuiszorgbeleid ver onder de maat'

Vakbond FNV heeft een zwartboek gepresenteerd met daarin verhalen van Stadjers die door de gemeente zijn gekort op hun thuiszorg. De bond hoopt dat het zwartboek het gemeentebestuur beweegt om zijn 'onzorgvuldige' thuiszorgbeleid te heroverwegen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens FNV zijn door het Groningse beleid veel cliënten onterecht gekort op hun zorguren. Dit zou voor sommige cliënten betekenen dat ze niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

De bond heeft daarom vorige maand in Groningen een zorgactiepunt opgericht. Voor verschillende cliënten is een nieuw ‘keukentafelgesprek’ met de gemeente aangevraagd. Vertegenwoordigers van FNV waren bij deze gesprekken aanwezig om de thuiszorgcliënten bij te staan.

De vakbond meldt dat alle dertien gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd, hebben geleid tot de toekenning van meer thuiszorguren aan de cliënten. FNV-bestuurder Maureen van der Pligt wil dat de gemeente Groningen het thuiszorgbeleid dan ook gaat aanpassen: ‘Het zwartboek geeft een beeld van de cliënten die onterecht zijn gekort op hun uren. De gemeente Groningen is onzorgvuldig te werk gegaan en moet het beleid gaan aanpassen. De wethouder kan dan wel naar zijn eigen onderzoek wijzen dat mensen tevreden zijn over hun thuiszorg, maar het FNV-actiepunt en de eerste 50 claims bewijzen het tegendeel.’

Het zwartboek wordt aangeboden aan het college van b en w en de gemeenteraad. Naast het zwartboek zijn ook twee filmpjes gelanceerd over de thuiszorgervaringen in Groningen.

Cliënten die hulp willen bij het bezwaar maken, kunnen zich nog steeds bij het zorgactiepunt Groningen aankloppen. Ze kunnen mailen naar groningen@fnvvoorzorg.nl of bellen naar 06-469 88 115.