nieuws

22 jan 2002, 00:12

Financiële bijdrage Delfzijl voor de Stichting Beth Ha-Knesseth

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl kent aan de stichting Beth Ha-Knesseth een éénmalige bijdrage van € 454,00 (ƒ 1000,-) toe. De Stichting Beth Ha-Knesseth beheert waardevol historisch materiaal.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Krantenartikelen, foto’s en eigendommen van (niet-teruggekeerde) joden vertellen het verhaal van joden die rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Delfzijl woonden. Ieder jaar rond bevrijdingsdag wordt dit materiaal in de Nederlands Hervormde Kerk te Farmsum tentoongesteld. De stichting is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van particuliere sponsering en giften.
Met de tentoonstelling wil de stichting vooral jongeren erop wijzen dat vrijheid en democratie grote verworvenheden zijn. De aandacht wordt gericht op de toenemende intolerantie in de samenleving, de positie van vluchtelingen en het bestrijden van racisme en discriminatie. Het geheel wordt belicht tegen de historische achtergrond van de Tweede Wereldoorlog.