nieuws

03 jan 2018, 11:11

'Paddepoel Fietsen' moet fors lappen voor dichtblijven op koopavond

'Paddepoel Fietsen' moet fors lappen voor dichtblijven op koopavond

De eigenaar van Paddepoel Fietsen moet alsnog de boete betalen die hij kreeg opgelegd omdat hij op koopavonden zijn deuren gesloten hield. Dat heet de rechtbank in Groningen bepaald.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De winkelier was het niet eens met het koopavonden- en zondagenbeleid van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVvE) en het bijbehorende boetestelsel voor zaken die daar niet aan voldeden.

Hij zegde daarom in april zijn lidmaatschap van de VvE eenzijdig op en betaalde sindsdien geen contributie meer. Ook weigerde hij de boetes te betalen die de VvE hem oplegde wegens de sluiting op koopavonden en -zondagen.

Volgens de rechter kon Paddepoel Fietsen het lidmaatschap wel opzeggen, maar moest het daarbij rekening houden met een opzegtermijn tot de eerste dag van het nieuwe jaar: 1 januari 2018. Tot die tijd had de ondernemer zich te houden aan de contributieverplichtingen en de boeteregeling.

Paddepoel Fietsen moet daarom ruim 17.000 euro aan contributie alsnog betalen. Daarnaast moet het bedrijf de opgelegde boete voor het negeren van het sluitingsverbod op koopavonden à 6000 euro afrekenen en is het aansprakelijk voor de proceskosten van de CVvE (bijna 3000 euro).