nieuws

14 jan 2002, 00:12

Extra vergadering van Provinciale Staten

Provinciale Staten komen in een extra vergadering bijeen op 22 januari 2002 om 17.00 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis. Enige agendapunt is de toelating van een nieuw statenlid, mevrouw A. Wortelboer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De reden van de ingelaste statenvergadering is de wens van Provinciale Staten om zo spoedig mogelijk te kunnen voorzien in de onstane vacature in het college van GS als gevolg van het vertrek van mevrouw M.L. de Meijer.
Provinciale Staten moeten -ingevolge de Provinciewet- compleet zijn om tot de verkiezing van een nieuwe gedeputeerde over te kunnen gaan. Opengevallen plaatsen in de Staten moeten daarom worden vervuld. Toelating van een nieuw statenlid, zal dan ook het enige agendapunt zijn van deze extra statenvergadering. Tijdens de reguliere statenvergadering van 6 februari a.s. kan vervolgens de verkiezing plaatsvinden van een nieuwe gedeputeerde
Naar verwachting zal om 17.20 uur de vergadering worden gesloten.