nieuws

08 aug 2019, 13:01

Explosiegevaar: productiewerk stilgelegd

Explosiegevaar: productiewerk stilgelegd

De Inspectie SZW heeft diverse werkzaamheden bij een Groningse producent in Veendam van onder meer lijmen en kitten stilgelegd, omdat werknemers ernstig gevaar liepen. Het bedrijf, Paramelt, kan de werkzaamheden pas hervatten als het maatregelen heeft genomen die werknemers beschermen. (Foto: Google).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de productie van de lijmen en kitten worden oplosmiddelen gebruikt. De dampen die bij het toevoegen van grondstoffen vrijkomen, kunnen door elektrostatische ontlading ontsteken met brand- en explosiegevaar als gevolg.

 

Het bedrijf moet de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen en het brand- en explosiegevaar in kaart brengen en maatregelen hiertegen treffen. De Inspectie SZW ziet daarop toe en zal pas groen licht geven zodra medewerkers veilig kunnen werken.