nieuws

07 jan 2002, 00:12

Experiment AZG en Neerwolde zorg tussen zieken- en verpleeghuis

In Groningen wordt een behandelmethode voor 75-plussers ontwikkeld, die tussen intensieve hulp in ziekenhuizen en zorg in verpleeghuizen instaat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) en verpleeghuis Neerwolde zetten een experimentele afdeling voor zogeheten ‘intermediate care’ op. Patiënten verlaten het ziekenhuis en krijgen op deze afdeling vervolgens bijvoorbeeld aanvullende revalidatiehulp. Deze is minder intensief dan in gewone ziekenhuizen, maar biedt een slag meer mogelijkheden dan tot nu toe mogelijk was in het verpleeghuis. Het Groningse experiment wordt betaald door ziektekostenverzekeraar Geove RZG. De gemiddelde ziekenhuisopnameduur is de afgelopen jaren vaak met een factor drie bekort. Sommige ouderen kunnen na de tijd die er voor staat niet altijd zomaar naar huis. ‘’We kunnen mensen nu alsnog in een rustige omgeving opvangen en medische zorg bieden’’, aldus manager Rene Boom van de Professor Heymansstichting, die verpleegtehuizen in Groningen beheert. ‘’En dat zonder de hectiek van het ziekenhuis. Rust waarderen deze oudere mensen zeer.’’
De Groningse aanpak is voor Nederland uniek. ‘’We zijn nu begonnen met drie patiënten. Er komen uiteindelijk in deze ontwikkelingsfase zes bedden, klein maar fijn dus.'' Verpleeg- en verzorgingshuis Maartenshof en het Martini Ziekenhuis, ook in Groningen, ontwikkelen een soortgelijk zorgprogramma. Het programma is niet alleen prettig voor de patiënt. ‘’Een verpleeghuis is per dag honderden guldens goedkoper dan een ziekenhuisbed, zeker een academisch bed’’, schat Boom.