nieuws

20 jun 2018, 13:01

Eerste woningen noordzijde Suikerunieterrein

 Eerste woningen noordzijde Suikerunieterrein

De eerste woningen op het suikerunieterrein worden aan de noordzijde van het gebied gebouwd. Dat blijkt uit de Structuurschets en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau dat vanaf donderdag vrij is voor inspraak.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het gebied worden komende jaren 2500 tot 5000 huizen gebouwd, Aanvankelijk was het de bedoeling om aan de zuidwestzijde van het terrein te beginnen, maar er is nu toch voor gekozen om aan de noordkant te starten met de bouw.

Dat heeft te maken met het besluit om op korte termijn voor de meer stedelijke markt te bouwen. Alleen de noordzijde komt daarvoor in aanmerking. Dit gebied ligt bovendien gunstig ten opzichte van de binnenstad.

Volgens het college van B en W is het streven dat het eerste bestemmingsplan volgend jaar zomer klaar is. In 2020-2021 kan dan de bouw beginnen.