nieuws

10 jan 2002, 00:12

Eerste stap verbetering zuidelijke ringweg rond Groningen

Er begint heel langzaam schot te komen in de enorme opknabeurt van de zuidelijke ringweg rond Groningen. Rijkswaterstaat meldt dat het ontwerp-tracé besluit Zuidelijke Ringweg Groningen nu ter inzage ligt. Daarin staan een aantal grootschalige maatregelen die een oplossing moeten bieden voor de verkeersproblematiek rond Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Rijkswaterstaat organiseert daarover dinsdag 22 januari en woensdag 23 januari informatiebijeenkomsten in Martiniplaza. Op 26 februari is er dan een officiële hoorzitting waar belangstellenden hun mondelinge reacties kenbaar kunnen maken.
Meer informatie over de voor veel automobilisten zeer ingrijpende werkzaamheden en over groot onderhoud aan de weg in de periode 2002- 2003 is te vinden op internet op het adres: www.ringzuidgroningen.nl