nieuws

10 jan 2002, 00:12

Eerste kwijtschelding studieschulden

De Informatie Beheer Groep (IBG) heeft voor het eerst studieschulden van oud-studenten kwijtgescholden. Ruim 6300 oud-studenten worden verlost van dertig miljoen euro aan opgebouwde studieschulden.
De Informatie Beheer Groep (IBG) heeft voor het eerst studieschulden van oud-studenten kwijtgescholden. Ruim 6300 oud-studenten worden verlost van dertig miljoen euro aan opgebouwde studieschulden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om oud-studenten die hun studieschulden na vijftien jaar nog niet hebben afbetaald omdat ze te weinig draagkrachtig zijn. Het is de eerste lichting kwijtscheldingen sinds vijftien jaar geleden de wet op de studiefinanciering dit mogelijk maakte.
Volgens de IBG hebben op dit moment ruim 300 duizend oud-studenten een gezamenlijke schuld van 1,5 miljard euro. De IBG kan nog niet vertellen hoeveel studenten hun studieschulden niet binnen vijftien jaar afbetalen.