nieuws

23 feb 2018, 10:10

Dorpswethouder moet Harenaars geruststellen

Dorpswethouder moet Harenaars geruststellen

Een dorpswethouder voor Haren en Ten Boer die zich bezighoudt met alle zaken binnen de nieuwe kernen en die regelmatig overlegt met dorpsraden en een gebiedsregisseur. Dat moet volgens de ChristenUnie de inwoners van Haren geruststellen als de herindeling met Groningen toch doorgaat. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gezamenlijke ChristenUnie-fracties van Groningen, Haren en Ten Boer maakten donderdag hun ‘tien beloften’ bekend tijdens een ledenvergadering. Uitgangspunt is volgens Inge Jongman, fractievoorzitter in de stad, dat de dorpen straks niet ondergeschikt mogen worden. Een dorpswethouder en een gebiedsregisseur moeten daarvoor waken. Zo’n gebiedsregisseur is een ambtenaar als aanspreekpunt voor de nieuwe kernen.

De ChristenUnie pleit ook voor een dorpsraad en een dorpsvisie, die wordt gemaakt door de inwoners van de dorpen. Verder moet het dorpshuis een centrale plek vormen. De nieuwe gemeente moet dat huis zoveel mogelijk ondersteunen.

Gemeenteloket
Belofte is ook dat beide dorpen een gemeenteloket houden, waar de inwoners terecht kunnen om zaken te regelen. Ook moet er aandacht blijven voor sociale ondersteuning. Belangrijk is volgens ChristenUnie dat de natuur tussen stad en dorp behouden blijft en dat lopende initiatieven, zoals de ontwikkeling van Woldwijk in Ten Boer, niet worden geschrapt.

Tot slot beloven de fracties dat ze nadrukkelijk blijven samenwerken om de tien beloftes te kunnen realiseren.