nieuws

16 mrt 2001, 00:12

'Digitaal parkeren' in Groningen mogelijk in strijd met privacy

Er is twijfel gerezen aan het unieke experiment in Groningen om het parkeren digitaal te vergemakkelijken. De vraag is of het experiment niet in strijd is met de privacy.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Registratiekamer betwijfelt althans of het mogelijk is geheimhouding te garanderen van gegevens die met een modern parkeersysteem worden verzameld. De gemeente Groningen, waar in april een proef begint met parkeergeld betalen per gsm, heeft het principe van het Groningse betaalsysteem voorgelegd aan de Registratiekamer. Deze bestudeert het hightech project.
Het nieuwe systeem maakt het automobilisten mogelijk met hun mobiele telefoon parkeergeld te betalen. Ze bellen een centrale computer en verstrekken zelf de gegevens op welke parkeerplaats ze staan. Bij vertrek moeten ze opnieuw bellen. ,,De beste manier om privacy te garanderen, is het niet vastleggen van gegevens'', zegt een woordvoerder van de Registratiekamer woensdag.
In Nijmegen loopt inmiddels een proef met betaald parkeren per gsm, Amsterdam treft daar de voorbereidingen voor en Groningen overweegt zo'n systeem in april in te voeren.
De gemeente Groningen verwacht privacygevoelige informatie binnenskamers te kunnen houden. ,,Wij houden ons aan de wet'', benadrukt een gemeentewoordvoerder. ,,Het bedrijf dat de techniek van de proef heeft ontwikkeld, zegt dat gegevens die in een computerbestand opgeslagen worden, uitsluitend voor eigen gebruik zijn.''
In Groningen bellen gsm-betalers bij zowel het parkeren als het wegrijden een centrale computer, die hun rekening bijhoudt. Daarbij wordt het tarief aan de hand van de parkeerzone en het tijdstip vastgesteld. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld in welke stad iemand parkeert, maar niet direct in welke straat.
Groningen ziet geen gevaar voor een bigbrothercircuit, iets waar de Registratiekamer bang voor is. Heffingen voor weggebruikers moeten worden berekend met behulp van zo min mogelijk persoonlijke gegevens en technologische hulpmiddelen.