nieuws

12 dec 2001, 00:12

De Schrijversschool: Poeziewedstrijd in kader van Poeziemarathon Groningen

De Schrijversschoool uit de Oliemuldersstraat in Groningen organiseert een poëziewedstrijd. Inzendingen daarvoor dienen uiterlijk 11 januari binnen te zijn. Aanleiding voor de wedstrijd vormt het feit dat er in januari een grote poëziemarathon van start gaat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voorwaarden poeziewedstrijd:
- per deelnemer mogen maximaal twee gedichten van 24 regels (exclusief titel, inclusief witregels) opgestuurd worden; - de gedichten moeten te maken hebben met het thema 'water'; - naam en adres van de inzender dienen op een apart blaadje toegevoegd te worden en mogen niet op de gedichten zelf voorkomen, zodat de jury de gedichten onbevangen kan beoordelen; - inzendingen moeten uiterlijk 11 januari 2002 bij de Schrijversschool binnen zijn; - inzendingen kunnen uitsluitend opgestuurd worden naar: Schrijverssschool t.a.v. Poeziewedstrijd Oliemulderstraat 51 9724 JD Groningen.
Verdere informatie
- de jury bestaat uit de dichters Wouter Godijn, Tjitse Hofman, Hannie Rouweler en Willem Jan van Wijk. - de uitslag van de wedstijd wordt bekend gemaakt tijdens de Poeziemarathon van 31 januari, en wel om 15.30 in Literair Lokaal, Oliemulderstraat 51, Groningen. - er worden een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt. Deze bestaan onder andere uit een publicatiemogelijkheid.