nieuws

26 aug 2016, 10:10

De Huismeesters roept huurders op aardbevingsschade alvast te melden

De Huismeesters roept huurders op aardbevingsschade alvast te melden

Woningcorporatie De Huismeesters roept in afwachting van een nieuwe compensatieregeling huurders alvast op eventuele aardbevingsschade te melden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op zijn website schrijft de corporatie dat wordt verwacht dat er eind 2016/begin 2017 een nieuwe compensatieregeling voor aardbevingsschade komt.

Bij de vorige regeling, die onlangs afliep, kreeg De Huismeesters voor 22 woningen een schadecompensatie van 4000 euro voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Huurders kunnen eventuele aardbevingsschade via een mail aan De Huismeesters melden. Bewoners van de woningen kunnen niet rechtstreeks bij het CVW compensatie aanvragen omdat ze geen eigenaar van hun woning zijn.

Na een schademelding bij De Huismeesters zal de woningverhuurder een opzichter langs sturen om de schade te bekijken. Is die ook van mening dat de schade is ontstaan door de gaswinningsbevingen, dan wordt bij het CVW een aanvraag ingediend voor compensatie.