nieuws

21 okt 2000, 00:12

Collectieve ziektekostenverzekering populair bij Groningse minima

Een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering mag zich in een grote populariteit verheugen bij Groningse minima. In totaal neemt 87 procent van de bijstandsgerechtigden in Groningen deel aan zo’n collectieve aanvullende verzekering die door de gemeente per 1 december 1998 werd ingevoerd. Het aantal bijstandsgerechtigden dat deelneemt aan deze verzekering is daarmee hoger dan geraamd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit een eerste evaluatie van deze regeling door de gemeente Groningen. Deze kwam tot stand in samenwerking tussen de gemeente Groningen en zorgverzekeraar Geové RZG. Doel van de regeling was onder meer om de toegankelijkheid tot de aanvullende ziektekostenverzekering te vergroten en het gebruik van bijzondere bijstand te stimuleren.
B en W van Groningen laten weten over het geheel genomen, net als de zorgverzekeraar, tevreden te zijn over de werking en de uitkomsten van de regeling. Niet alleen de meeste bijstandsgerechtigden, maar ook het aantal WIW-ers en overige minima dat zich nu aanvullend laat bijverzekeren voor ziektekosten is volgens de gemeente hoger dan geraamd. B en W stellen voor om de samenwerking met Geové RZG voort te zetten.