nieuws

17 nov 2017, 16:04

CBK Groningen moet zelfstandige stichting worden

CBK Groningen moet zelfstandige stichting worden

Het Groningse Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) gaat vanaf 1 januari 2019 verder als een zelfstandige stichting.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het Groningse stadsbestuur zorgt de verzelfstandiging voor een versterking van het CBK. “Als zelfstandige stichting kan het CBK een betere impuls geven aan nieuwe ontwikkelingen en samenwerking in de stad”, aldus het college. “Vooral op het gebied van talentontwikkeling en het faciliteren van de sector zal dit zijn vruchten afwerpen.”

Het CBK is bedoeld om Stadjers op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met beeldende kunst. Daartoe ontplooit het verschillende activiteiten, zoals het project Kunst op Straat, de Kunstuitleen en het Groningse talentontwikkelingsprogramma. Deze projecten worden volgens de gemeente ook na de verzelfstandiging voortgezet.