nieuws

21 nov 2018, 10:10

Campagne tegen 'Dutch Only' bij aanbieders studentenkamers

Campagne tegen 'Dutch Only' bij aanbieders studentenkamers

Studentenorganisaties in Groningen gaan een campagne voeren om mogelijke weerzin bij kamerverhuurders tegen buitenlandse studenten weg te nemen. De campagne is in het leven geroepen omdat sommige aanbieders van kamers uitsluitend Nederlandse studenten wensen en daarom bij advertenties 'Dutch Only' plaatsen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat meldt woensdag het Dagblad van het Noorden. De campagne wordt gesteund door de organisaties Erasmus Student Network en de Groninger Studenten Bond. Beide organisaties ondertekenden gisteren een convenant dat er toe moet leiden dat er voldoende studentenhuisvesting komt. Dat convenant werd ook ondertekend door gemeente, woningcorporaties, RUG en Hanzehogeschool. Samen willen deze partijen zich inspannen om te zorgen voor meer kamers, met name ook voor buitenlandse studenten.

 

Eén van de mogelijkheden om meer kamers te krijgen is om mogelijke weerzin tegen buitenlandse studenten te verminderen. Volgens de ondertekenaars is de vrees onterecht dat de sfeer verandert in een woning wanneer er ook buitenlandse studenten komen die geen Nederlands spreken. Volgens de ondertekenaars van het convenant is het juist heel aantrekkelijk wanneer Nederlanders contacten kunnen leggen met buitenlandse studenten.

 

Volgens Tjitske Schokker, voorzitter van het Erasmus Student Network zal tijdens de campagne daarom aandacht worden geschonken aan de voordelen van het samenwonen met internationale studenten.