nieuws

09 jun 2018, 08:08

Camera’s met kentekenherkenning in de binnenstad

Camera’s met kentekenherkenning in de binnenstad

In de binnenstad van Groningen gaat na de zomer een pilot van start waarbij auto’s die buiten de venstertijden door het centrum rijden op een camera met kentekenherkenning worden vastgelegd. Daarna volgt een bon.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De pilot start in de Poelestraat, de Peperstraat en de Brugstraat. Volgens burgemeester Peter den Oudsten neemt de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer in de binnenstad buiten de venstertijden toe en zorgt dat voor overlast.

Er wordt al toezicht gehouden door BOA’s maar dat is niet afdoende, aldus het college van B en W in een brief aan de raad. Vandaar dat er nu camera’s met kentekenherkenning worden ingezet.

De camera maakt foto’s van passerende auto’s. De camera’s zijn uitgerust met karakterherkenningssoftware, die in staat is om het kenteken op de foto om te zetten in een tekst. Als de auto niet op de juiste tijd de binnenstad inrijdt, krijgt het door deze herkenning een boete.

De pilot start na de zomervakantie en eindigt in februari volgend. Daarna volgt een evaluatie.