nieuws

06 jan 2017, 11:11

Loppersum ernstig teleurgesteld in beperkte verlaging gaswinning

Loppersum ernstig teleurgesteld in beperkte verlaging gaswinning

De burgemeester van Loppersum is “ernstig teleurgesteld” over de volgens hem veel te beperkte wijze waarop de minister de gaswinning heeft terug gebracht. “Mogelijkheden om de productie de komende vijf jaar voor alle zekerheid te verlagen worden uitgesteld en niet benut”, aldus burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum gisteravond in zijn nieuwjaarstoespraak. Volgens hem is het raar dat het risico op “immense schade” gewoon blijft bestaan en wordt genomen, en dat we daarom uit voorzorg gewoon de huizen gaan versterken. Hieronder enkele passages uit de Nieuwjaarsspeech van de burgemeester:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Later dit jaar is het vijf jaar geleden dat we werden opgeschrikt door de beving in Huizinge. De productie is na een lang proces van hangen en wurgen uiteindelijk in stappen gehalveerd en rond Loppersum vrijwel stil gelegd. Dat lijkt een positief effect te hebben. Maar de vraag of het uitstel of afstel is van grotere gevaren kan nog steeds niet afdoend worden beantwoord.

In de tussentijd komt de versterkingsopgave, ondanks inspanningen van velen binnen en buiten dit huis, maar moeizaam op gang. We weten in de gemeente Loppersum inmiddels maar al te goed wat de versterkingsopgave van mensen kan vragen en hoe ingewikkeld de opgave is. In Loppersum en Middelstum zijn de eerste woningen daadwerkelijk versterkt. Over Stedum en 't Zandt hoop ik volgend jaar hetzelfde te kunnen zeggen. Maar we hebben ook nog 13 dorpen waar bijna vijf jaar na Huizinge hoegenaamd niets gebeurt.”

“Daarnaast wennen wij in vijf jaar kennelijk aan de gedachte dat het versterken van huizen tegen het risico van instorting een oplossing is, ook al blijft het risico op immense schade in stand”

“Begrijp mij goed, wij zijn niet tegen versterken als dat voor de veiligheid nodig is. Maar we vinden wel dat ook alle mogelijkheden moeten worden aangegrepen om de productie verder te beperken. Zeker zolang niet duidelijk is hoe de risico's zich voor de langere termijn ontwikkelen en de versterkingsopgave niet beter uit de verf komt. En in het besef dat er grenzen zijn aan de omvang van een versterkingsoperatie die we technisch en maatschappelijk aankunnen.

Het recente instemmingsbesluit van de minister op het winningsplan van de NAM houdt daar volstrekt onvoldoende rekening mee. Mogelijkheden om de productie de komende vijf jaar voor alle zekerheid te verlagen worden uitgesteld en niet benut. Dat stelt ons ernstig teleur.”

Het is om deze redenen dat wij, raad en college, ons tegenover onze inwoners verplicht hebben gevoeld om tegen dat besluit in beroep te gaan.

In Loppersum is na een lange en moeizame aanloop een begin gemaakt met de vervangende nieuwbouw van 43 woningen. Woningen die niet effectief konden worden versterkt. De wisselwoningen aan de Wirdumerweg en Over de Wijmers zijn van blijvende waarde. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het bestuursakkoord tussen Rijk, provincie en gemeenten en met de NAM, dat het gebied er op vooruit moet gaan.”

 

Please include this script tag somewhere on every page on which you would like to see the widget. IMPORTANT: Place it at the end of the page, just before the tag.