nieuws

20 okt 2017, 15:03

Burgemeester Den Oudsten wil Haren weer aan herindelingstafel

Burgemeester Den Oudsten wil Haren weer aan herindelingstafel

De Groningse burgemeester Peter den Oudsten heeft het college van B&W in Haren met klem opgeroepen om weer met Groningen en Ten Boer te overleggen over een herindeling.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Den Oudsten worden de gesprekken over de herindeling tussen Groningen en Ten Boer straks veel intensiever. Ze gaan het hebben over werkwijzen, processen en procedures, zodat de overgang naar een nieuwe gemeente zo soepel mogelijk loopt.

Zelfstandigheid
De gemeente Haren streeft naar zelfstandigheid. Dat was voorheen ook al zo, maar toen voerden de Harenaars een tweesporenbeleid, waarbij ze als ‘plan B’ ook overleg voerden met Groningen en Ten Boer. Dat doen ze nu niet meer.

Volgens Den Oudsten mag Haren een tweesporenbeleid blijven voeren, maar zou het de gemeente wel ten goede komen als ze in overleg blijven. Het kabinet kan besluiten om Haren een fusie te verplichten. Dat advies ligt al in de Tweede Kamer en dus is er een belangrijke stap genomen.

Goed werkgeverschap
Een goede afstemming is volgens het college van B&W in Groningen ook belangrijk voor het bieden van perspectief aan de gemeentelijke werknemers. “Goed werkgeverschap is in dat verband belangrijk”, aldus het college.

De burgemeester van Groningen benadrukt dat er eerst een formeel besluit over de herindeling moet komen, voordat afspraken onomkeerbaar zijn. Maar het zou de nieuw te vormen gemeente wel ten goede komen als Haren nu aansluit. 

De hele brief van de burgemeeste, die ook is verstuurd naar Ten Boer en de provincie,  is hier te lezen.