nieuws

28 feb 2017, 20:08

Brief in Groningen van weduwe Multatuli

Brief in Groningen van weduwe Multatuli

Bij tweedehands boekwinkel Books4Life Groningen is een opmerkelijke vondst gedaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tussen een ingebrachte donatie vond een vrijwilliger een in 1930 verstuurde brief van de weduwe van Multatuli. Op zaterdag 11 maart om 13:00 zal de brief worden overhandigd aan het Multatuli Museum te Amsterdam. Klaartje Groot, de conservator van het museum, neemt het schrijven persoonlijk in ontvangst in Books4Life.

 

De brief is gevonden in een boek van Nelleke Noordvliet en gericht aan een medewerker van de Rijksuniversiteit Groningen. De geadresseerde, Jac Grit, was destijds als technicus werkzaam bij het Hygiënisch Laboratorium.

 

‘Geachte heer! Ik dank u zeer voor uw brief van 16 dec. jl. - waaruit nog blijkt hoezeer u Multatuli waardeert, en hoe u hem bekend wilt maken ook onder de jongeren. Dat verheugt mij zeer. Want hij was groot en goed en zijn streven altijd edel. Met hartelijke groet, hoogachtend, Wed E Douwes Dekker’, zo valt te lezen.

 

‘De weduwe van Multatuli deed het best om het werk van haar overleden man ook na zijn dood onder de aandacht te brengen’, vertelt Books4Life-bestuurslid Jetty Olijdam. ‘We vinden wel vaker wat tussen de boeken, maar dan betreft het bonnetjes en boekenleggers. Zo’n vondst is voor ons echt uniek.’

 

Books4Life, gevestigd in winkelcentrum Paddepoel, is een winkel die volledig gerund wordt door vrijwilligers. Alle opbrengsten gaan naar goede doelen, zoals Oxfam Novib en Amnesty International. De boeken die verkocht worden, komen allemaal binnen via donaties. ‘De vondst van de brief is een goede reden om nieuw ingebrachte boeken extra goed te blijven checken’, aldus Olijdam. ‘Wie weet wat we in de toekomst nog tegenkomen!’