nieuws

13 dec 2001, 00:12

Bouwhistorisch onderzoek Menkemaborg levert onverwachte resultaten op

Twee studenten bouwgeschiedenis zijn cum laude afgestudeerd op een onderzoek naar de bouwgeschiedenis van de Menkemaborg in Uithuizen. Dat is de eerste borg in de provincie Groningen waarvan de bouwgeschiedenis zo minutieus werd bestudeerd. Dat leverde zelfs voor alle kenners van de geschiedenis van de Menkemaborg onverwachte resultaten op.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijdag 21 december 10.30 uur zullen Jan Battjes en Hans Ladrak in café-restaurant ‘t Schathuis van de Menkemaborg officieel de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek dat zij aan de borg verricht hebben, aanbieden aan drs. Ida Stamhuis, directeur/conservator van de Menkemaborg. De heren Battjes en Ladrak hebben de bouwgeschiedenis van de Menkemaborg onderzocht als afstudeeronderwerp voor de opleiding tot bouwhistoricus aan de Hogeschool van Utrecht en zijn daarvoor cum laude geslaagd.
Het onderzoek heeft een groot aantal nieuwe feiten over de ontwikkeling van de borg opgeleverd. In het huidige gebouw zijn minstens acht verschillende bouwfasen te onderscheiden, maar waarschijnlijk zijn het er nog meer geweest. De Menkemaborg is de eerste borg in Groningen waar een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek heeft plaatsgevonden. De belangrijkste onderzoeksresultaten van het onderzoek zullen door de bouwhistorici gepresenteerd worden met behulp van dia's en sheets en vervolgens wordt de situatie in en om de borg ter plekke toegelicht.
Bouwhistorie is een tamelijk nieuwe tak van wetenschap, waarvan de betekenis de laatste jaren steeds duidelijker wordt. Door nauwgezet onderzoek te verrichten aan een gebouw, kan de evolutie ervan zo expliciet mogelijk geanalyseerd worden. Dat levert bijzonder waardevolle gegevens op met behulp waarvan de waarde van de verschillende onderdelen vastgesteld kan worden. Dat is weer van groot belang voor het maken van een verantwoord onderhouds- of restauratieplan. Daarnaast levert bouwhistorisch onderzoek inzicht op in de bouwtechnieken van onze voorouders en de wijze waarop zij van bouwmaterialen gebruik maakten. Deze kennis is natuurlijk op zichzelf al heel interessant, maar zij draagt ook bij aan het verantwoord omgaan met historische constructies. Bovendien levert bouwhistorisch onderzoek heel concrete gegevens op die bij kunnen dragen tot een beter inzicht in de geschiedschrijving van het gebouw zelf of de context waarin het een rol heeft gespeeld.
De resultaten van het onderzoek in de Menkemaborg zijn daar een voorbeeld van.
Onder de naam Battjes & Ladrak, Bouwhistorici, zullen de beide onderzoekers hun activiteiten op onderzoeksgebied voortzetten. Ook in het noorden van ons land moeten nog heel veel gebouwen onderzocht en gedocumenteerd worden; buiten de stad Groningen heeft bouwhistorisch onderzoek nog maar sporadisch plaatsgevonden.