nieuws

28 mrt 2019, 12:12

Bouwers en stuurgroep zitten weer op één lijn in aanpak van zuidelijke ringweg

Bouwers en stuurgroep zitten weer op één lijn in aanpak van zuidelijke ringweg

Aannemerscombinatie Herepoort kan gewoon verder met het afbouwen van de zuidelijke ringweg. Alle partijen, waaronder ook de bestuurlijke stuurgroep, hebben vertrouwen in het vervolg van de aanpak van de belangrijke verkeersader.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een speciale commissie moest de werkzaamheden rond de Ring Zuid vlottrekken. Professor Hertogh presenteerde vandaag zijn plan van aanpak.  “Partijen willen er samen voor gaan en hebben concrete afspraken gemaakt hoe dit te doen”, schrijft hij in het plan, waarin ook concrete afspraken staan over het vervolg van het project. 

De bouw van de ringweg liep het afgelopen jaar vertraging op. Na een aantal tegenvallers was er minder vertrouwen in de bouwers. Er zijn in de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet door de projectorganisatie en de aannemer om de werkzaamheden vlot te trekken. De duidelijkheid over de bouw van de Helperzoomtunnel is hier een voorbeeld van. Er ligt nu een concrete planning voor 2019 en is er een doorkijk tot en met 2024.

‘Hier kunnen we mee vooruit’
Fleur Gräper, gedeputeerde Provincie Groningen en voorzitter stuurgroep Aanpak Ring Zuid: “Er is door alle betrokkenen hard gewerkt. Wij hebben het vertrouwen dat met de opvolging van deze aanbevelingen een stabiele basis wordt gelegd voor het verdere verloop van het project. Er ligt een plan waar we mee vooruit kunnen”.

Peter Westra, directeur Combinatie Herepoort: “Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst. De handen moeten uit de mouwen om deze klus te klaren. Samen met Aanpak Ring Zuid hebben we een goede basis gelegd en zetten we de schouders onder het vervolg.”

De Commissie Hertogh maakte eerder al bekend dat er in de samenwerking vooral veel winst valt te behalen in het beter samenwerken, het herstarten van de werkzaamheden en het maken van een goede planning. De aanbevelingen zijn door de partijen gebruikt in het deelproject Helperzoomtunnel, met het doel de tunnel nog in 2019 te realiseren. Op 12 maart werd bekend gemaakt dat de Helperzoomtunnel nog deze zomer kan worden ingeschoven. 

Financiën
Nu dat project lijkt te zijn vlotgetrokken is voor de partijen ook duidelijk hoe ze de samenwerking in de komende jaren op peil kunnen houden. Op dit moment wordt gewerkt aan de plannen voor de verdiepte ligging. Het gezamenlijke doel is om deze zomer te starten met de aanleg ervan.

Over de financiële gevolgen van de vertraging moeten de partijen nog wel rond de tafel.