nieuws

14 aug 2019, 13:01

Botulisme aangetroffen in het Noorddijkstermaar in Beijum

Botulisme aangetroffen in het Noorddijkstermaar in Beijum

In het Noorddijkstermaar in Beijum is botulisme aangetroffen. Botulisme is niet gevaarlijk voor mensen, maar wel voor dieren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vorige week ontstond het vermoeden van botulisme nadat de dierenambulance dode eenden bij het waterschap had gemeld. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er inderdaad botulisme in het water zit.

Waarschuwing: laat geen honden zwemmen

Hondeneigenaren worden gewaarschuwd hun dieren niet in het water te laten zwemmen. Honden kunnen na zwemmen in besmet water ziek worden of overlijden.

In de komende tijd blijft het waterschap monitoren op kadavers en botulisme in het Noorddijkstermaar. De bacterie die botulisme veroorzaakt raakt normaal gesproken weer inactief doordat de buitentemperatuur en de temperatuur van het water daalt in combinatie met regenval en doorstroming.

Dode dieren in water melden bij waterschap

Waterschap Noorderzijlvest vraagt mensen die kadavers in of bij de Noorddijkstermaar vinden dit te melden bij het waterschap.