nieuws

15 mei 2012, 15:03

Blijde gebeurtenis: jonge Zeearend geboren in Groningen

In het Lauwersmeergebied in de provincie Groningen is een jonge zeearend geboren. Dat werd gisteren vastgesteld door medewerkers van Sovon Vogelonderzoek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

SOVON-veldmedewerkers in het Lauwersmeergebied stelden toen vast dat het gaat om tenminste één jong, de aanwezigheid van een tweede is niet uitgesloten.

Staatsbosbeheer is erg blij dat de zeearenden voor het tweede achtereenvolgende jaar succes hebben. Het broedgeval geeft andermaal aan dat vogelparadijs Lauwersmeer zeer geschikt is voor deze majestueuze roofvogels die rust, ruimte en een groot voedselaanbod nodig hebben.


SOVON-medewerker Romke Kleefstra heeft afgelopen maandag tijdens een inventarisatieronde het nest enige tijd met een telescoop geobserveerd. Al snel werd duidelijk dat het vrouwtje op het nest een jong warm hield, terwijl het mannetje in de buurt jacht maakte op bergeenden en grauwe ganzen.


‘Toen het mannetje even later bij het nest arriveerde en het vrouwtje even een stap opzij maakte, was de donskop van een jong te zien’, vertelt Kleefstra enthousiast. Het is nog niet duidelijk of er in het nest nog een jong aanwezig is, aldus Staatsbosbeheer op haar website.


SOVON brengt al sinds eind jaren negentig voor Staatsbosbeheer de broedvogelbevolking van het Lauwersmeer in kaart. Gegevens die voor beheer en bescherming van het gebied onmisbaar zijn. In 2009 vonden de SOVON-medewerkers een zeearendennest in aanbouw, en dat in 2008 een jong mannetje overzomerde in het gebied.


In 2010 kwam de soort voor het eerst daadwerkelijk tot broeden, maar de eieren kwamen niet uit. In 2011 was het zeearendenpaar succesvol en vloog een jong mannetje uit.