nieuws

03 nov 2016, 11:11

Betaald parkeren in drie stadswijken

Betaald parkeren in drie stadswijken

In de Oosterparkwijk, Korrewegwijk en De Hoogte wordt betaald parkeren ingevoerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit is volgens de gemeente noodzakelijk om de toenemende parkeerdruk in deze wijken tegen te gaan.

Niet alle inwoners van de wijken zijn het eens met de maatregel. In de Korrewegwijk wordt op verzoek van de bewoners daarom geëxperimenteerd met deelauto’s. Dit zou volgens de bewoners ook de parkeerdruk verminderen.

Het initiatief wordt door de gemeente ondersteund, maar B en W verwachten niet dat de parkeerdruk hierdoor op korte termijn enorm afneemt. De invoering van betaald parkeren wordt daarom wel gewoon doorgezet.