nieuws

12 jan 2017, 10:10

Bestuursakkoord nieuwe gemeente Groningen: Ten Boer en (mogelijk) Haren

Bestuursakkoord nieuwe gemeente Groningen: Ten Boer en (mogelijk) Haren

De gemeente Ten Boer is trots op afspraken die er zijn gemaakt met de gemeente Groningen over de nieuw te vormen gemeente vanaf 1 januari 2019. Dat bleek gisteren bij de presentatie van een bestuursakkoord tussen Groningen, Ten Boer en een vertegenwoordiger voor (een deel van-) Haren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na tien jaar samenwerking is het volgens burgemeester André van de Nadort van Ten Boer ‘goed afspraken maken’ met gemeente Groningen. ,,Ik ben dan ook trots op het resultaat van de onderhandelingen over de nieuwe gemeente waar Ten Boer vanaf 1 januari 2019 deel vanuit maakt.’’ Gisteren presenteerde Van de Nadort samen met burgemeester Den Oudsten (Groningen) en mevrouw Kool (namens Haren) de concept bestuursovereenkomst voor de nieuwe gemeente.

 

Na goedkeuring van de gemeenteraden van Groningen en Ten Boer wordt de bestuursovereenkomst meegezonden met het herindelingsadvies van de provincie Groningen naar het ministerie van BZK.

 

Sociale verwevenheid

 

In Ten Boer is groot draagvlak voor de nieuwe gemeente. ,,Dat kan bijna niet anders, omdat we al tien jaar goed met elkaar samenwerken’’, legt Van de Nadort uit. Vorig voorjaar is er een dorpenronde gehouden waar zorgen over de nieuwe gemeente en kansen voor de dorpen op tafel zijn gekomen. Blijvende leefbaarheid of de sociale verwevenheid in de dorpen kwam hier als belangrijkste zaak naar voren. Van de Nadort: ,,Het dorpshuis en de voetbalclub delen een gebouw. Haal je de één weg door bezuinigingen, dan heeft de ander geen bestaansrecht meer. Voor deze sociale verwevenheid is extra aandacht in de bestuursovereenkomst’’.

 

Harde datum

 

Ook het groene gebied tussen de stad Groningen en Ten Boer blijft behouden, net als de voorzieningen. Daar is volgens Van de Nadort geld voor gereserveerd in de bestuursovereenkomst. Ook al heeft Haren formeel niet meegewerkt aan de totstandkoming van dit bestuursakkoord, toch verwacht Van de Nadort dat de datum van 1 januari 2019 als start voor de nieuwe gemeente hard is. ,,Onze houding naar Haren is en blijft volstrekt open met een permanente uitnodiging aan Haren om aan te sluiten. Ik hoop dat Haren snel aanschuift bij de verdere voorbereidingen die we samen met Groningen gaan treffen om de herindeling per 1 januari 2019 succesvol in te voeren.’’

 

Foto: Burgemeesters Den Oudsten (Groningen) en Van de Nadort (Ten Boer) en mevrouw Kool namens Haren presenteren in het stadhuis van Groningen de bestuursovereenkomst voor de nieuwe gemeente Groningen per 1 januari 2019.